8 มกราคม 2562 : คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เข้าถวายพระพร พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เข้าถวายพระพร พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2562 โดยมี ผศ.ทพ.ดร.สุชิต พูลทอง คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ นำแจกันดอกไม้ถวายพร้อมร่วมลงนามถวายพระพร เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 ณ อาคารกองงานส่วนพระองค์ ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร วังศุโขทัย