9 กุมภาพันธ์ 2565 : คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ช่วยทันตแพทย์ที่สำเร็จการฝึกอบรม “โครงการฝึกอบรมผู้ช่วยทันตแพทย์ รุ่นที่ 18” เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารสมเด็จย่า 93 โดยมี ศ.ทพ.ดร.พรชัย จันศิษย์ยานนท์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้มีผู้สำเร็จการฝึกอบรมทั้งสิ้นจำนวน 17 ราย