26 เมษายน 2565 : คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ รับมอบวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID – 19

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ รับมอบวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID – 19 จาก บริษัท ซิน เคอ หยวน สตีล จำกัด โดยมี คุณ เฉิน หลินฟง รองผู้จัดการใหญ่บริษัทฯ พลเอกวิสิษฐ แจ้งประจักษ์ ที่ปรึกษาบริษัทฯ และคุณ เฉิน ยี่จี ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่บริษัทฯ เป็นตัวแทนมอบ หน้ากากอนามัย จำนวน 100,000 ชิ้น โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์ พรชัย จันศิษย์ยานนท์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ  และคณะผู้บริหารฯ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 ณ บริเวณด้านหน้าสำนักคณบดี ชั้น 2 อาคารวาจวิทยาวัฑฒน์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ