17 พฤษภาคม 2565 : คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดงานวันสถาปนาคณะฯ ครบรอบ 82 ปี

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับ สมาคมนิสิตเก่าทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดงานวันสถาปนาคณะฯครบรอบ 82 ปี โดยในงานมีพิธีทำบุญตักบาตร แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 19 รูป บริเวณ ชั้น 1 อาคารวาจวิทยาวัฑฒน์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ในช่วงเช้าต่อจากนั้น เป็นพิธีมอบเกียรติบัตรผู้มีอุปการคุณแก่คณะฯ โดย ศ.ทพ.ดร.พรชัย จันศิษย์ยานนท์ ท่านคณบดี เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน จากนั้นเป็นพิธีสงฆ์ พิธีบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลให้คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตเก่าที่ล่วงลับ และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อเป็นสิริมงคลแด่คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตของคณะฯ ต่อจากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “Pursuit of Life and Happiness” โดย ทีมวิทยากรนิสิตเก่าทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี รายงานผลการดำเนินงานสมาคมนิสิตเก่าทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ระหว่างปี 2564 – 2565 โดยในงานนี้มีคณาจารย์ ทันตแพทย์ นิสิตเก่า และบุคลากรเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมสี สิริสิงห ชั้น 2 อาคารสมเด็จย่า 93 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ