20 พฤษภาคม 2565 : คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดงานแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดงานแสดงความยินดีกับบัณฑิตทันตแพทยศาสตร์ รุ่นที่ 77 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 โดยมีคณาจารย์ นิสิต และญาติบัณฑิตมาร่วมแสดงความยินดีกันเป็นจำนวนมาก