19 สิงหาคม 2565 : คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ รับมอบ Partition (ฉากกั้น) จาก บริษัท เดอะเด่นท์ มาร์เก็ต จำกัด โดย คุณเซ็งเยก จาง

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ รับมอบ Partition (ฉากกั้น) สำหรับออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อน จาก บริษัท เดอะเด่นท์  มาร์เก็ต จำกัด โดย คุณเซ็งเยก จาง มูลค่าทั้งสิ้น 80,000 บาท เพื่อที่จะนำไปใช้ในการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ ให้กับหน่วยทันตกรรมพระราชทาน โดยมี รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร. ภฑิตา ภูริเดช ประธานหน่วยทันตกรรมพระราชทาน เป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณด้านหน้าสำนักคณบดี ชั้น 2 อาคารวาจวิทยาวัฑฒน์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ