7 ตุลาคม 2565 : รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครตรัง และคณะ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของคณะทันตแพทยศาสตร์

นายวีร์รัศมิ์ เจือกโว้น รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครตรัง และคณะ จำนวน 49 คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ร่างกายมนุษย์ เมื่อวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 โดยมี คุณจงลักษณ์ ปานะรัตน์ ให้การต้อนรับและนำชมพิพิธภัณฑ์ และคุณจุฑารัตน์ สินเสริมเมือง และคุณสวรส เดชโชค ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร