7 ตุลาคม 2565 : สถาบันกวดวิชาครูหมอน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของคณะทันตแพทยศาสตร์

คณะนักเรียน และอาจารย์ สถาบันกวดวิชาครูหมอน จำนวน 35 คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ร่างกายมนุษย์ และพิพิธภัณฑสถานวาจวิทยาวัฑฒน์ เมื่อวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 โดยมี ผศ.ทพ.ดร.ดำรงค์ ดำรงค์ศรี , คุณจุฑารัตน์ สินเสริมเมือง และคุณสวรส เดชโชค ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร