10 ตุลาคม 2565 : โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา จ.นครศรีธรรมราช เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของคณะทันตแพทยศาสตร์

คณะนักเรียน และอาจารย์ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 44 คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ร่างกายมนุษย์  เมื่อวันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565 โดยมี อ.ทญ.ดร.พูนสุข หลิมรักษาสิน ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร