17 ตุลาคม 2565 : โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จ.ชลบุรี เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของคณะทันตแพทยศาสตร์

คณะนักเรียน และอาจารย์ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จ.ชลบุรี จำนวน 67 คน เข้าเยี่ยมชมคณะฯ ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ร่างกายมนุษย์ และพิพิธภัณฑสถานวาจวิทยาวัฑฒน์ เมื่อวันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2565 โดยมี รศ.ทพญ.ดร. นีรชา สารชวนะกิจ และคุณสวรส เดชโชค ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร