18 ตุลาคม 2565 : ชมรมนิสิตเก่าจุฬาลงกกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่น 2518 (CU18) เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของคณะทันตแพทยศาสตร์

ชมรมนิสิตเก่าจุฬาลงกกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่น 2518 (CU18) จำนวน 20 คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ร่างกายมนุษย์ และห้องแลป Dental Material คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โดยมี ศ.ทพ.ดร.ธนภูมิ โอสถานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย และอ.ทพ.ดุสิต นันทนพิบูล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาทันตวัสดุ ให้เกียรติเป็นวิทยากร และให้การต้อนรับอีกด้วย เมื่อวันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2565 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ