28 ตุลาคม 2565 : โรงเรียนรุ่งอรุณ กรุงเทพฯ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของคณะทันตแพทยศาสตร์

คณะนักเรียน และอาจารย์ โรงเรียนรุ่งอรุณ กรุงเทพฯ จำนวน 26 คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ร่างกายมนุษย์ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565 โดยมี อ.สพญ.ดร.ณัฏฐา กลิ่นคำหอม ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร