4 พฤศจิกายน 2565 : โรงเรียนมารีวิทย์บ่อวิน จ.ชลบุรี เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของคณะทันตแพทยศาสตร์

คณะนักเรียน และอาจารย์ โรงเรียนมารีวิทย์บ่อวิน จ.ชลบุรี จำนวน 95 คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ร่างกายมนุษย์ และพิพิธภัณฑสถานวาจวิทยาวัฑฒน์ เมื่อวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 โดยมี ผศ.ทพ.กฤษณ์ชัย เบศรภิญโญวงศ์ และคุณสวรส เดชโชค ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร