14 พฤศจิกายน 2565 : โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง จ.นนทบุรี เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของคณะทันตแพทยศาสตร์

คณะนักเรียน และอาจารย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง จ.นนทบุรี จำนวน 76 คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ร่างกายมนุษย์ และพิพิธภัณฑสถานวาจวิทยาวัฑฒน์ เมื่อวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 โดยมี ผศ.ทญ.ดร. พิไลพร วิวัฒน์บุตรสิริ และคุณสวรส เดชโชค ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร