25 พฤษภาคม 2565 : คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดการบรรยาย เรื่อง “จัดการเงินดี ชีวีมีสุข”

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดการบรรยาย เรื่อง “จัดการเงินดี ชีวีมีสุข” โดย ดร.สมจินต์ ศรไพศาล ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร โดยมีคณะผู้บริหารฯ คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมฟังการบรรยาย เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมสี สิริสิงห ชั้น 2 อาคารสมเด็จย่า 93 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ