ภาควิชาทันตกรรมชุมชนและแบรนด์คูฬเดนท์ได้ร่วมส่งมอบยาสีฟันเด็กและสอนวิธีป้องกันสุขภาพช่องปากที่ถูกต้องให้กับเด็ก ๆ ณ โรงเรียนวัดปทุมวนาราม ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ทางภาควิชาทันตกรรมชุมชน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และแบรนด์คูฬเดนท์ ได้ร่วมส่งมอบยาสีฟันเด็ก จำนวน 960 หลอด โดยมีอาจารย์และน้อง ๆ นิสิตได้ไปให้บริการทางทันตกรรมและสอนวิธีป้องกันสุขภาพช่องปากที่ถูกต้องให้กับเด็ก ๆ ณ โรงเรียนวัดปทุมวนาราม ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

315583760 633141041935186 2671485937318262302 n คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย