คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนิสิตปริญญาบัณฑิต และบัณฑิตศึกษา เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัลวิจัยจาก the 8th China-ASEAN Forum in Dentistry, Nanning, Guangxi, China

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนิสิตปริญญาบัณฑิต และบัณฑิตศึกษา เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัลวิจัยจาก the 8th China-ASEAN Forum in Dentistry, Nanning, Guangxi, China ดังนี้

The 2nd Prize – Scientific Research Panel

  • Ms. Pimpichya Traithipsirikul, Mr. Pat Kittipongphat, and Ms. Oraya Supamongkol
  • 6th year dental students. The research entitled “The Influence of Different Restoratives on Microvoids Formation in Restored Non-Carious Cervical Lesions under Cyclic Stress: In Vitro and Simulation Investigation.”

The 3rd Prize – Scientific Research Panel

  • Dr. Rahman Wahyudi from the Master of Science in Oral Biology Program. The research entitled “Iloprost Reduces IL-6 and IL-12 Expression by “Inflamed” Pulp Cells.”

The Honorable Mention Prize – Scientific Research Panel

  • Ms. Suphalak Photichailert from the Master of Science in Oral Biology Program. The research entitled “The Effects of Decellularized Extracellular Matrix Derived from Jagged1-treated Human Dental Pulp Stem Cells on Biological Responses of Stem Cells Isolated from Apical Papilla”

The Best Popularity Prize

  • Ms. Pimpichya Traithipsirikul, Mr. Pat Kittipongphat, and Ms. Oraya Supamongkol
  • 6th year dental students. The research entitled “The Influence of Different Restoratives on Microvoids Formation in Restored Non-Carious Cervical Lesions under Cyclic Stress: In Vitro and Simulation Investigation.”