คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดบรรยายธรรมเรื่อง “อานิสงส์ของการสวดพระพุทธมนต์” และร่วมทำบุญถวายสังฆทาน ในวันพุธที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 12.00 – 13.00 น. ณ ห้องพระพุทธชินรังษี ชั้น 12 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80

ข่าวสารก่อนหน้า / ถัดไป

ข่าวสารก่อนหน้า / ถัดไป