ภาควิชาปริทันตวิทยา

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

Department of Periodontology

ข่าวสารภาควิชาฯ

กิจกรรมของภาควิชา

โครงการการศึกษาต่อเนื่อง

Soft Issue Management For Restorations and Implants

Grand Opening Special Course: Soft Tissue Masters: The Series (Season 1)
EP.1: Pre-Prosthetic Soft Tissue Management และ
EP.2: Clinical Part
เปิดรับสมัครเพียง 50 ท่านเท่านั้น
ลงทะเบียนพร้อมกันในวันที่ 2 พ.ย. 65 เวลา 9.00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม

cover 2741 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สั่งซื้อหนังสือ

cover 2753 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียน ความจำนงค์ขอรับข้อมูลการเข้าร่วมโครงการอบรมระยะสั้น 4 เดือน เรื่อง “ปริทันตวิทยา”

วีดิทัศน์แนะนำภาควิชา

ติดต่อภาควิชา

ภาควิชาปริทันตวิทยา

คณะทันตแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชั้น 11 อาคารสมเด็จย่า 93
34 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330