ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปาก ให้บริการรักษาทางทันตกรรมแก่ประชาชนทั่วไป
โดยมีคลินิกในการดูแล 2 คลินิก คือ

1

คลินิกตรวจพิเคราะห์โรค

ให้บริการตรวจและวินิจฉัยโรคของฟัน อวัยวะภายในช่องปาก และใบหน้า เพื่อส่งต่อให้การรักษา

เบอร์โทรศัพท์ 0 2218 8568


2

คลินิกบัณฑิตศึกษาเวชศาสตร์ช่องปาก

ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยที่มีรอยโรคของเยื่อเมือกในช่องปาก

เบอร์โทรศัพท์ 0 2218 8771