Home/ภาควิชา/ภาควิชาทันตพยาธิวิทยา

ติดต่อ
ภาควิชาทันตพยาธิวิทยา

คณะทันตแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชั้น 7 อาคารสมเด็จย่า 93
34 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

ติดต่อเราทาง LINE

line add friend button คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน

ผู้ใช้บริการสามารถส่งเรื่องร้องเรียนถึงภาควิชาทันตพยาธิวิทยา ได้ 5 ช่องทาง ดังนี้

2. ตู้รับเรื่องร้องเรียน

หน้าภาควิชาทันตพยาธิวิทยา
ตึกสมเด็จย่า 93 ชั้น 7
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3. จดหมาย

ที่อยู่
ภาควิชาทันตพยาธิวิทยา
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
34 ถ.อังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
10330

4. โทรศัพท์ / โทรสาร

โทรศัพท์ 02-218-8797-8
โทรสาร 02-218-8198

5. LINE OA

LINE ID: @577izssn

หรือแสกน QR code

line oa 577izssn คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย