เอกสารการเรียนการสอนเอกสารดาวน์โหลดเอกสารการเรียนการสอน RPD Lab 2 อ.วิเชฏฐ์ประมวลรายวิชา/บริบทตารางสอนใบคะแนนSurvey for DesignDrawing Designกรอปรับรูปทรงฟันบนชิ้นหล่อขนาดเล็กกรอปรับรูปทรงฟันปิดและปะด้วยขี้ผึ้งWaxingFrameworkพิมพ์ปากสร้างชิ้นหล่อแนวทางกิจกรรมแบ่งกลุ่มพิมพ์ปาก_ทัศนศึกษาแผนงานหน้าที่งบประมาณข้อสอบ Draw 2555ข้อสอบ-คำสั่ง Draw designบันทึก(ใช้เก้าอื้+ใช้รถ)-56บันทึก(เยี่ยมชม+ขอบคุณแลป)-56PowerPoint1 Lab-2-Design SurveyPowerPoint2 Lab-2-Draw DesignPowerPoint3 Lab-2-rest-seat-on-miniPowerPoint4 Lab-2-toothalterPowerPoint5 Lab-2-block-out-reliefPowerPoint6 Lab-2-wax-pattern-spruePowerPoint7 Lab-2-alginate-impresion-cast Clinic_RPD_2552แนวทางปฏิบัติงานคลินิกฟันปลอมบางส่วนถอดได้DownloadเอกสารคำบรรยายRPD3Downloadppt RPD3DownloadRotational RPD 1DownloadRotational RPD 2DownloadSwinglock RPDDownloadUnusual DesignDownloadDesign PhilosophyDownloadOcclusion in removable partial denturesDownload3207-417 keyDownloadCommon ErrorsDownloadImportant ConsiderationsDownloadหลักการแนวคิดข้อปฎิบัติในงานทันตกรรมประดิษฐ์Downloadพระราโชวาท – กำเนิดจุฬาฯDownloadเอกสารการสอนระดับบัณฑิตศึกษา อ.วิเชฏฐ์Syllabus 3207-754Syllabus 3207-755Syllabus 3207-921Syllabus 3207-9523207-952 Topics3207-952 Teaching Proporsal3207-921 Teaching outlineProsthodontic Intruments and technologyโลหะเจือในงานทันตกรรมประดิษฐ์หัวข้อหน่วยทำลายแรงเอกสารสอนผู้ช่วยทันตแพทย์ (PDF)เอกสารสอนผู้ช่วยทันตแพทย์ (Power Point)ข้อสอบ General questions to FMR 3207-760 FMR_exam2009ปฏิจจสมุปบาท และ อิทัปปัตยตาความเชื่อบางประการ สาขาทันตกรรมประดิษฐ์อนาคตงานฟันปลอมบางส่วนถอดได้ชั้นสูง 3207-921ทบทวนงานฟันปลอมถอดได้ 1ทบทวนงานฟันปลอมถอดได้ 2บททบทวนงานฟันปลอมบางส่วนถอดได้ชั้นสูง 3207-921Full Mouth Rehabilitation 3207-755Altering Verticle DimensionPerspective in ProsthodonticsPhysiologic Occlusion and ArticulatorsDental PhotographyAdvanced RPD exam 2010Avanced RPD exam key 2010Balkwill Angle and Relationship of Occlusal Plane to TMJ
เอกสารการเรียนการสอนเอกสารดาวน์โหลดเอกสารการเรียนการสอน RPD Lab 2 อ.วิเชฏฐ์ประมวลรายวิชา/บริบทตารางสอนใบคะแนนSurvey for DesignDrawing Designกรอปรับรูปทรงฟันบนชิ้นหล่อขนาดเล็กกรอปรับรูปทรงฟันปิดและปะด้วยขี้ผึ้งWaxingFrameworkพิมพ์ปากสร้างชิ้นหล่อแนวทางกิจกรรมแบ่งกลุ่มพิมพ์ปาก_ทัศนศึกษาแผนงานหน้าที่งบประมาณข้อสอบ Draw 2555ข้อสอบ-คำสั่ง Draw designบันทึก(ใช้เก้าอื้+ใช้รถ)-56บันทึก(เยี่ยมชม+ขอบคุณแลป)-56PowerPoint1 Lab-2-Design SurveyPowerPoint2 Lab-2-Draw DesignPowerPoint3 Lab-2-rest-seat-on-miniPowerPoint4 Lab-2-toothalterPowerPoint5 Lab-2-block-out-reliefPowerPoint6 Lab-2-wax-pattern-spruePowerPoint7 Lab-2-alginate-impresion-cast Clinic_RPD_2552แนวทางปฏิบัติงานคลินิกฟันปลอมบางส่วนถอดได้DownloadเอกสารคำบรรยายRPD3Downloadppt RPD3DownloadRotational RPD 1DownloadRotational RPD 2DownloadSwinglock RPDDownloadUnusual DesignDownloadDesign PhilosophyDownloadOcclusion in removable partial denturesDownload3207-417 keyDownloadCommon ErrorsDownloadImportant ConsiderationsDownloadหลักการแนวคิดข้อปฎิบัติในงานทันตกรรมประดิษฐ์Downloadพระราโชวาท – กำเนิดจุฬาฯDownloadเอกสารการสอนระดับบัณฑิตศึกษา อ.วิเชฏฐ์Syllabus 3207-754Syllabus 3207-755Syllabus 3207-921Syllabus 3207-9523207-952 Topics3207-952 Teaching Proporsal3207-921 Teaching outlineProsthodontic Intruments and technologyโลหะเจือในงานทันตกรรมประดิษฐ์หัวข้อหน่วยทำลายแรงเอกสารสอนผู้ช่วยทันตแพทย์ (PDF)เอกสารสอนผู้ช่วยทันตแพทย์ (Power Point)ข้อสอบ General questions to FMR 3207-760 FMR_exam2009ปฏิจจสมุปบาท และ อิทัปปัตยตาความเชื่อบางประการ สาขาทันตกรรมประดิษฐ์อนาคตงานฟันปลอมบางส่วนถอดได้ชั้นสูง 3207-921ทบทวนงานฟันปลอมถอดได้ 1ทบทวนงานฟันปลอมถอดได้ 2บททบทวนงานฟันปลอมบางส่วนถอดได้ชั้นสูง 3207-921Full Mouth Rehabilitation 3207-755Altering Verticle DimensionPerspective in ProsthodonticsPhysiologic Occlusion and ArticulatorsDental PhotographyAdvanced RPD exam 2010Avanced RPD exam key 2010Balkwill Angle and Relationship of Occlusal Plane to TMJ