ห้องเรียน ห้องประชุม และการจอง

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

ขออภัย อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล

อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80

ชั้น 2

RoomLecture1 6 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ห้องบรรยาย ปี 2

  • ด้านหน้าห้อง มี Projector 1 เครื่อง และจอฉาย 150 นิ้ว
  • ทีวีแขวน 4 เครื่อง
  • คอมพิวเตอร์ตั้งโต้ะ 1 ชุด
  • Visualizer 1 เครื่อง
  • Microphone แบบมีสาย 1 ตัว และ แบบไร้สาย 2 ตัว

ชั้น 5

ชั้น 6

ชั้น 7

ชั้น 8