หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

ทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า

Occlusion and Orofacial Pain

ประกอบด้วย 2 หลักสูตร


1.

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ระยะเวลา

ระยะเวลา : 2 ปี

ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน

ภาษาที่ใช้ : ไทย / อังกฤษ


2.

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

ระยะเวลา

ระยะเวลา : 3 ปี

ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน

ภาษาที่ใช้ : ไทย / อังกฤษ


Program overview

The Master of Science in Occlusion and Orofacial Pain Program and the Higher Graduate Diploma in Clinical Sciences (Occlusion and Orofacial Pain) at the Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University are designed to deliver knowledge and practice clinical expertise to manage patients with complex masticatory dysfunction and/or orofacial pain. Our programs recognize the core concept of orofacial pain management as a whole-person biopsychosocial aspect. Thus, students will gain knowledge on basic masticatory science, functional occlusion concepts, neurophysiology, pain biology, sleep dentistry, advanced orofacial pain diagnosis and multidisciplinary pain management through lecture, specialized clinical practice and visiting pain clinic. The students can practice their communication and critical thinking skills in research projects, seminars, monthly case conferences, and interdisciplinary treatment planning. Overall, the students are ensured to achieve a high competency standard in occlusion and orofacial pain specialty at the end of our programs.

Subscribe

TO THE PROGRAM’S NEWSLETTER

To receive informational emails about our news, programs and services according to Privacy Policy.

Faculty

อ.ทญ.ดร.ปรางทิพย์ โพธิวิรัตนานนท์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Prangtip Potewiratnanond,
D.D.S., M.Sc., Ph.D.

อ.ทพ.อุทัย อุมา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Uthai Uma,
D.D.S., M.Sc., FRCDS

อ.ทญ.ดร.ชญานิษฐ์ ฉวีวรรณากร คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Chayanit Chaweewannakorn,
D.D.S., Ph.D.

avatar graphic คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Napat Nalamliang,
D.D.S., Ph.D., FRCDS

Which program

IS RIGHT FOR YOU?

Contact program

Graduate Studies Office

FACULTY OF DENTISTRY

CHULALONGKORN UNIVERSITY

10th floor, 80 Years Chalerm Navamaraj Building
34 Henri-Dunant Road, Wangmai,
Pathumwan, Bangkok, 10330
Thailand

  • Tel. +66 2218 9016, +66 2218 9021
  • Email graddentcu@gmail.com
  • Facebook